Adviesvraag Stad: actie promotie Antwerpen podiumstad

Adviesvraag Stad: actie promotie Antwerpen podiumstad

Champ d'Action @De Singel/Time Canvas 2022 Alter Futurum/© Senne Van Loock
De stad Antwerpen is trots op zijn culturele aanbod. Naast de dagelijkse werkingen van bibliotheken, musea, podia en kunsten worden er daarom diverse initiatieven ondersteund die een deelsector van het cultuuraanbod extra in de kijker plaatsen. Zo is er de Jeugdboekenmaand en Boekenmaand voor het literaire en boekenvak dat de stad rijk is. Erfgoeddag zet het Antwerpse erfgoed in de kijker. Tijdens Museumnacht kan het publiek op een spannende manier de musea verkennen. Antwerp Art is de jaarlijkse hoogdag voor de hedendaagse beeldende kunsten. Tijdens Open Monumentendag zetten de monumenten in de stad de deuren open.

Tussen al deze initiatieven ontbreekt tot nu extra aandacht en promotie voor de podia in de stad en de positionering van Antwerpen als podiumstad, terwijl net Antwerpen tot ver in het buitenland bekend is voor zijn rijke podiumaanbod van muziek, dans, theater, comedy, muziektheater, performances, … 

De stad Antwerpen wil deze zomer en dit najaar onderzoeken in hoeverre er draagvlak is om daarin verandering te brengen. 

Daartoe wordt eind augustus een bevraging gelanceerd bij bijna 400 Antwerpse organisaties in het brede podiumlandschap, zowel binnen de professionele als de vrije tijdskunstensector, zowel binnen de gesubsidieerde als de vrije sector, zowel bij de producerende organisaties en verengingen als de presentatieplekken. 

De bevraging zal pijlen naar de wenselijkheid van de extra promotie, de doelstellingen die de organisaties hierbij belangrijk vinden, welk type acties volgens de respondenten het beste aansluit om deze doelstellingen te realiseren en eventuele referenties uit binnen- en buitenland die als inspiraties kunnen dienen. Organisaties kunnen zich verder ook kandidaat stellen om mee na te denken over de uitwerking van het concept. 

Gezien de brede consultatie en de mogelijkheid om ook rechtstreeks inspraak te krijgen bij de verdere uitwerking, wordt een voor het advies van AKO en Fameus volgende werkwijze voorgesteld. De stedelijke administratie wil de adviesorganen AKO en Fameus vragen om hun leden of partnerorganisaties te stimuleren om de bevraging in te vullen. Hoe meer antwoorden, hoe meer kwaliteitsvol de resultaten zijn. Na verwerking van de resultaten worden vertegenwoordigers van de adviesraden vervolgens uitgenodigd om de resultaten te bespreken. 

Willen AKO en Fameus op basis van de voorliggende informatie alsnog de formele adviesprocedure volgen, dan kan AKO en Fameus bij de adviesformulering de structuur van de bevraging volgen en de antwoorden op de vragen inhoudelijk te motiveren. Dit advies verwacht de stad tegen 15 september 2023 en wordt dan als complementair aan de online bevraging beschouwd en zal mee in de resultaten worden verwerkt. De stad verneemt tegen uiterlijk op 28 augustus 2023 of de vraag tot advies ontvankelijk wordt verklaard. 

Indien AKO en Fameus evalueren dat een advies vanuit de adviesorganen op dit ogenblik niet opportuun is, blijven de adviesorganen natuurlijk vrij om in een latere fase op eigen initiatief advies te formuleren.

Hier kan je voor 6 september mee beslissen of AKO deze adviesvraag als ontvankelijk verklaart.
Meer nieuws

Algemene Vergadering AKO

Algemene Vergadering AKO

In het verlengde van het Groot Onderhoud van 26 juni plannen we op 28 september een nieuw overleg. Van harte welkom van 15u tot 17u in hetpaleis.

Groot Onderhoud verslag

Groot Onderhoud verslag

Op maandag 26 juni organiseerde het Antwerps Kunstenoverleg in muziekcentrum TRIX het Groot Onderhoud. Samen met 33 organisaties uit het Antwerpse kunstenveld verdiepten we ons in de definiëring van een wendbare strategie voor AKO, gebaseerd op de blauwdruk die de bestuursraad had uitgewerkt.

Fonds Nieuwe Makers

Fonds Nieuwe Makers

Maandag 26 juni keurde de gemeenteraad het Fonds Nieuwe Makers goed. Het fonds biedt kansen voor professionele kunstenaars die zich nog niet of maar beperkt als maker heeft gemanifesteerd binnen het Antwerpse of Vlaamse kunstenlandschap. Vanaf 1 september kan op deze nieuwe subsidielijn ingediend worden voor projecten die ten vroegste op 1 februari 2024 starten.

Groot Onderhoud

Groot Onderhoud

Het AKO-bestuur werkte de voorbije maanden aan een nieuwe en heldere toekomstvisie en structuur voor AKO op lange termijn. Op 26 juni presenteren we een eerste blauwdruk en willen we met jullie hierover in overleg gaan. Welkom in TRIX vanaf 9u.

AKO formeel adviesorgaan

AKO formeel adviesorgaan

De gemeenteraad van 24 april keurde de overeenkomst van de stad met AKO waarin AKO vanaf 1 mei formeel adviesorgaan voor de professionele kunsten in Antwerpen wordt, goed.

AKO is vertrouwen in kabinet cultuur kwijt

Na herhaaldelijk aandringen tot overleg met het Antwerpse kabinet cultuur en de aanstootgevende uitspraken van de schepen de voorbije weken in de media, is het vertrouwen van het Antwerpse kunstenveld in het kabinet cultuur volledig zoek. Een gesprek met het college van Burgemeester en Schepen over het Antwerps cultuurbeleid en in het bijzonder de houding van het kabinet cultuur is voor AKO de enige uitweg uit deze impasse.

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

Maandag 24 oktober verzamelen de studenten uit de kunsthogescholen die actie voeren tegen het schrappen van de projectsubsidies, zich om 19u30 in de benedenhal van het Antwerpse stadhuis. Daar vindt op dat uur de maandelijkse gemeenteraad plaats. AKO roept op om hen te steunen en ook aanwezig te zijn.

Schrappen stedelijke projectmiddelen

AKO ging vandaag in gesprek met het Antwerpse kabinet cultuur over het on hold zetten van de beslissing om de stedelijke projectsubsidies voor professionele kunstenaars en kunstorganisaties te schrappen.

AKO is verontwaardigd

AKO is verontwaardig omdat het stadsbestuur de stedelijke projectsubsidies in zijn geheel voor de volgende drie jaren schrapt. Dit was nooit onderwerp van enig gesprek. Het is pijnlijk om vast te stellen dat we hierin als adviesorgaan niet werden gehoord.

Spreken met één stem (SOTA)

Spreken met één stem (SOTA)

Beleidsmakers hebben graag dat de kunstensector met één stem spreekt om advies te geven. Maar hoe doe je dat, meerstemmig zijn en toch heldere voorstellen doen? State of Arts organiseert dinsdag 25 oktober om 18u een open gesprek in Monty.

The Gap (SOTA)

The Gap (SOTA)

Een nieuwe peer group van Antwerpse kunststudenten en jonge kunstenaars - THE GAP (SOTA, State of The Arts)- koppelt geïnteresseerde instromende makers tijdens Love at first Sight aan persoonlijke ‘mentoren’. Wie stapt met wie buiten?

Het Theaterfestival 2022

Het Theaterfestival 2022

Van 8 t/m 18 september richt Het Theaterfestival tien dagen lang de schijnwerpers op het unieke Vlaamse theaterlandschap in haar volle glorie. Het Theaterfestival vindt dit jaar plaats in Gent.

Verbeelding werkt!

Verbeelding werkt!

Kunstenaars en kunstorganisaties vragen de Vlaamse regering om het cultuurbudget op te trekken. Onderteken hier hun open brief.