Adviesvraag Stad: Open Creatives Toobox

Adviesvraag Stad: Open Creatives Toobox

ZonzoCompagnie/Big Bang Anwerpen 2022/© Karolina Maruszak
De stad Antwerpen is uitgenodigd om in een samenwerkingsverband Open Creatives Toolbox te stappen, samen met de Vlaamse centrumsteden Gent, Kortrijk, Leuven en Mechelen. Open Creatives Toolbox is een samenwerkingsverband met kennis- en expertise-uitwisseling met als doel een opschaling binnen verschillende centrumsteden van het platform Open Creatives.

Open Creatives Gent is een business-to-business digitaal platform voor de culturele en creatieve sector, dat sinds 2022 geïmplementeerd is in en om de stad Gent. Het platform tracht de digitale mogelijkheden maximaal te benutten in functie van de dienstverlening. De stad Antwerpen heeft een eerste toetsing gedaan op welke uitdagingen dit platform een antwoord kan bieden. Op basis van die eerste toetsing uitte het college van burgemeester en schepenen de intentie om in dit project in te stappen, op voorwaarde van een positieve evaluatie na verder onderzoek.

Aangezien dit digitaal platform in eerste instantie tegemoet moet komen aan noden binnen het Antwerpse kunstenlandschap, is een positieve evaluatie van het platform en de intentie tot het gebruik ervan door de kunstensector, onontbeerlijk.

Graag ontvangt de stad Antwerpen het advies van het Antwerps Kunstenoverleg met betrekking tot het platform Open Creatives en het bijhorende samenwerkingsverband.Concreet ontvangt de stad graag minstens het antwoord op onderstaande vragen:
- Hoe evalueert het Antwerps Kunstenoverleg het platform Open Creatives om tegemoet te komen aan noden binnen het Antwerps kunstenlandschap?
- De eventuele implementatie van Open Creatives gaat uit van een samenwerkingsverband tussen stad en kunstensector. Aan welke voorwaarden moet dit samenwerkingsverband voldoen zodat het platform een voldoende meerwaarde biedt voor de verschillende Antwerpse kunstorganisaties en deze het platform ook zouden gebruiken?
- Hoe evalueert het Antwerps Kunstenoverleg het samenwerkingsverband tussen de verschillende centrumsteden? Aan welke voorwaarden moet dit samenwerkingsverband voldoen om een voldoende meerwaarde te bieden voor de Antwerpse kunstensector?
- Welke valkuilen ziet het Antwerps Kunstenoverleg bij het ontwikkelen van een dergelijk platform en/of samenwerkingsverband?

De stad Antwerpen verneemt graag uiterlijk op 6 september 2023 of de vraag tot advies ontvankelijk wordt verklaard. Het advies wordt uiterlijk 9 oktober 2023 verwacht.

Het projectdossier zoals ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap en de intentieverklaring door de stad vind je hier.
In deze webinar geven Sioen, coördinator van het Gents Kunstenoverleg en DataScouts, het bedrijf dat mee aan de wieg staat van de ontwikkeling van Open Creatives, meer inzich in de back end mogelijkheden van het platform.

Hier kan je voor 6 september mee beslissen of AKO deze adviesvraag als ontvankelijk verklaart.
Meer nieuws

Algemene Vergadering AKO

Algemene Vergadering AKO

In het verlengde van het Groot Onderhoud van 26 juni plannen we op 28 september een nieuw overleg. Van harte welkom van 15u tot 17u in hetpaleis.

Groot Onderhoud verslag

Groot Onderhoud verslag

Op maandag 26 juni organiseerde het Antwerps Kunstenoverleg in muziekcentrum TRIX het Groot Onderhoud. Samen met 33 organisaties uit het Antwerpse kunstenveld verdiepten we ons in de definiëring van een wendbare strategie voor AKO, gebaseerd op de blauwdruk die de bestuursraad had uitgewerkt.

Fonds Nieuwe Makers

Fonds Nieuwe Makers

Maandag 26 juni keurde de gemeenteraad het Fonds Nieuwe Makers goed. Het fonds biedt kansen voor professionele kunstenaars die zich nog niet of maar beperkt als maker heeft gemanifesteerd binnen het Antwerpse of Vlaamse kunstenlandschap. Vanaf 1 september kan op deze nieuwe subsidielijn ingediend worden voor projecten die ten vroegste op 1 februari 2024 starten.

Groot Onderhoud

Groot Onderhoud

Het AKO-bestuur werkte de voorbije maanden aan een nieuwe en heldere toekomstvisie en structuur voor AKO op lange termijn. Op 26 juni presenteren we een eerste blauwdruk en willen we met jullie hierover in overleg gaan. Welkom in TRIX vanaf 9u.

AKO formeel adviesorgaan

AKO formeel adviesorgaan

De gemeenteraad van 24 april keurde de overeenkomst van de stad met AKO waarin AKO vanaf 1 mei formeel adviesorgaan voor de professionele kunsten in Antwerpen wordt, goed.

AKO is vertrouwen in kabinet cultuur kwijt

Na herhaaldelijk aandringen tot overleg met het Antwerpse kabinet cultuur en de aanstootgevende uitspraken van de schepen de voorbije weken in de media, is het vertrouwen van het Antwerpse kunstenveld in het kabinet cultuur volledig zoek. Een gesprek met het college van Burgemeester en Schepen over het Antwerps cultuurbeleid en in het bijzonder de houding van het kabinet cultuur is voor AKO de enige uitweg uit deze impasse.

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

Maandag 24 oktober verzamelen de studenten uit de kunsthogescholen die actie voeren tegen het schrappen van de projectsubsidies, zich om 19u30 in de benedenhal van het Antwerpse stadhuis. Daar vindt op dat uur de maandelijkse gemeenteraad plaats. AKO roept op om hen te steunen en ook aanwezig te zijn.

Schrappen stedelijke projectmiddelen

AKO ging vandaag in gesprek met het Antwerpse kabinet cultuur over het on hold zetten van de beslissing om de stedelijke projectsubsidies voor professionele kunstenaars en kunstorganisaties te schrappen.

AKO is verontwaardigd

AKO is verontwaardig omdat het stadsbestuur de stedelijke projectsubsidies in zijn geheel voor de volgende drie jaren schrapt. Dit was nooit onderwerp van enig gesprek. Het is pijnlijk om vast te stellen dat we hierin als adviesorgaan niet werden gehoord.

Spreken met één stem (SOTA)

Spreken met één stem (SOTA)

Beleidsmakers hebben graag dat de kunstensector met één stem spreekt om advies te geven. Maar hoe doe je dat, meerstemmig zijn en toch heldere voorstellen doen? State of Arts organiseert dinsdag 25 oktober om 18u een open gesprek in Monty.

The Gap (SOTA)

The Gap (SOTA)

Een nieuwe peer group van Antwerpse kunststudenten en jonge kunstenaars - THE GAP (SOTA, State of The Arts)- koppelt geïnteresseerde instromende makers tijdens Love at first Sight aan persoonlijke ‘mentoren’. Wie stapt met wie buiten?

Het Theaterfestival 2022

Het Theaterfestival 2022

Van 8 t/m 18 september richt Het Theaterfestival tien dagen lang de schijnwerpers op het unieke Vlaamse theaterlandschap in haar volle glorie. Het Theaterfestival vindt dit jaar plaats in Gent.

Verbeelding werkt!

Verbeelding werkt!

Kunstenaars en kunstorganisaties vragen de Vlaamse regering om het cultuurbudget op te trekken. Onderteken hier hun open brief.