Documenten

In functie van zijn rol als netwerk- en overlegstructuur, belangenvereniging en formeel adviesorgaan van de stad Antwerpen, zoomt het Antwerps kunstenoverleg in op stilstand en actuele uitdagingen in het hedendaagse kunstenveld, verricht hiervoor onderzoek en verwerkt dit tot aanbevelingen voor het kunstenveld en de diverse overheden.

Documenten

31.05.2023

Om voor nieuwe makers kansen te creëren na het schrappen van de kunstprojectmiddelen in november ‘22, ontwikkelt de stad in het voorjaar ’23 na overleg met het Antwerpse Kunstenoverleg de nieuwe subsidielijn Fonds Nieuwe Makers. AKO schrijft een formeel advies. Het antwoord van de stad hierop lees je hier.

30.04.2023

De gemeenteraad keurt op 24 april 2023 de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en AKO goed. Daarin duidt de gemeenteraad AKO aan als de structurele gesprekspartner voor de professionele kunstensector inzake inspraak met betrekking tot het stedelijk cultuurbeleid en actuele en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de cultuursector.

26.04.2023

De kadertekst van het masterplan Culturele Ontmoeting kadertekst van het masterplan Culturele Ontmoeting is een integrale en geïntegreerde visie voor de lokale cultuurwerkingen van de stad Antwerpen en haar negen districten. Het ondersteunt district overschrijdend samenwerken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De stad vraagt AKO formeel advies op deze tekst. Het antwoord van de stad op het advies lees je hier.

25.10.2021

Om de Antwerpse kunstenorganisaties te helpen met de voorbereiding op de Vlaamse subsidieronde 2023-2027 legt het Antwerps Kunstenoverleg samen met de Stad Antwerpen het lokale kunstenveld onder de loep. Dit resulteert in een tweedelig document. Mapping en SWOT van de kunsten in Antwerpen, uitgevoerd door IDEA Consult in opdracht van de Stad Antwerpen. AKO laat met Landschapstekening Kunsten 2021 de verzamelde cijfers en data doorbloeden met verhalen van de sterktehouders van het kunstenlandschap, de kunstenaars.

24.06.2021

Om de Antwerpse kunstenorganisaties te helpen met de voorbereiding op de Vlaamse subsidieronde 2023-2027 legt het Antwerps Kunstenoverleg samen met de Stad Antwerpen het lokale kunstenveld onder de loep. Dit resulteert in een tweedelig document. Mapping en SWOT van de kunsten in Antwerpen, uitgevoerd door IDEA Consult in opdracht van de Stad Antwerpen. AKO laat met Landschapstekening Kunsten 2021 de verzamelde cijfers en data doorbloeden met verhalen van de sterktehouders van het kunstenlandschap, de kunstenaars.

15.05.2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 focust het Antwerps Kunstenoverleg op 1 van de actiepunten uit ‘Het abc van een Antwerps kunstenbeleidsplan’: hoe van de kunsten een betere weerspiegeling maken van de (etnisch-culturele) diversiteit van de stad? Dit actieplan is het resultaat van een intensief dialogisch proces met de Antwerpse kunstenorganisaties.

17.08.2015

Het Antwerps Kunstenoverleg neemt in april 2015 het initiatief om, in de aanloop van de Vlaamse subsidieronde 2017-2021, een Antwerpse landschapstekening te maken. Deze landschapsschets in eindredactie van TouchTime/Bruno Verbergt geeft kunstorganisaties achtergrond voor hun subsidieaanvraag.

30.06.2012

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 in oktober reflecteert AKO over de rol die een stedelijk beleid kan spelen in de ontwikkeling en ondersteuning van een kunstensector. Na een intern overlegproces stelt het Antwerpse Kunstenoverleg in juni 2012 een gezamenlijk ‘abc van het Antwerpse kunstenbeleidsplan’ voor met 9 prioriteiten, 20 voorstellen en 4 acties.

31.12.2022

AKO werd opgericht op 5 maart 2010 als antwoord op de behoefte aan meer gestructureerd overleg tussen Antwerpse culturele organisaties onderling en aan meer gerichte actie vanuit de kunsten naar de Antwerpse overheid en het publiek in het algemeen.

Nieuwsbrief