Netwerk

Subsidies

Kunstenaars en kunstorganisaties kunnen voor de financiering voor hun artistiek praktijk beroep doen op subsidies. Zowel bij Stad Antwerpen als Vlaanderen zijn er allerlei subsidiekanalen waar je project- of werkingsmiddelen kan aanvragen.


Alle informatie met betrekking tot het Vlaamse kunstenbeleid, regelgeving, decreten, mogelijke subsidies, onderzoek en initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap om de kunsten te promoten vind je hier.


OP/TIL stimuleert als steunpunt cultuur in alle richtingen. Over de grenzen van gemeenten heen: bovenlokaal. Tussen genres, sectoren, disciplines of beleidsdomeinen. Jouw culturele praktijk sterker maken. Optillen. Jouw netwerk verbreden. Dat is wat OP/TIL belooft!


Met het ondersteuningsbeleid van cultuur wil de stad de diversiteit en de dynamiek binnen het Antwerpse kunstenlandschap stimuleren. Met de nodige aandacht voor alle kunstdisciplines en zowel voor gevestigde waarden als voor nieuw talent.

Ondersteuning

Als kunstenaar of kunstorganisatie sta je er niet alleen voor. Verschillende steunpunten, organisaties en overheidsinstanties verlenen je meer informatie en geven je advies op artistiek en zakelijk vlak.


Het Vlaams Audiovisueel Fonds ondersteunt de professionele audiovisuele sector in Vlaanderen. Het VAF subsidieert film, game en media in Vlaanderen en biedt ook coaching aan.


Literatuur Vlaanderen investeert in de letterensector, van auteur tot lezer, en creëert zo de ruimte voor alle spelers om professioneel te werken.


Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek. Informatie, onderzoek, advies voor wie professioneel actief is in één van bovengenoemde domeinen.


State of the Arts (SOTA) is een open platform dat de structuren van de kunstwereld vandaag opnieuw wil verbeelden. SOTA opereert vanuit de collectieve kennis van onafhankelijke kunstenaars en kunstwerkers, maar staat open voor alle individuen en organisaties die zich willen inzetten voor een meer fair en divers kunstenveld in België.


Elke medewerker in de podiumkunsten- en muzieksector moet een kwaliteitsvolle loopbaan kunnen uitbouwen. Om dat te bereiken, versterkt SFP organisaties in hun rol als werkgever en biedt het ontwikkelingskansen aan wie wil werken, werkt of gewerkt heeft in deze sector.


Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Het doet dat voor alle disciplines: podiumkunsten, muziek (van pop tot klassiek), beeldende en audiovisuele kunsten.


Zakelijke ondersteuning voor de cultuursector. Eerstelijnsadvies en opleidingen over o.a. werken, ondernemen en financieren in de kunstensector.


Belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. oKo verenigt, ondersteunt en neemt standpunten in.


Via het publiq-platform vinden organisator en publiek elkaar. Lokale overheden en organisatoren leren hun publiek beter kennen, en het publiek vindt beter zijn weg naar vrije tijd.


Demos volgt als kenniscentrum de maatschappelijke ontwikkelingen die de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector vormgeven en werkt aan gelijkheid en participatie.


Cultuurconnect gaat voor digitale innovatie in kunst en cultuur samen met lokale cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven.


Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het creëert een ontmoetingsplek voor iedereen die architectuur wil maken, delen en beleven.

Nieuwsbrief