AKO formeel adviesorgaan

AKO formeel adviesorgaan

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 3 december 2021 de opheffing van het bestaande werkkader voor de organisatie van adviesraden, met per domein een adviesraad in elk district en vanuit elk district een afvaardiging naar de stedelijke conferentie, zoals bepaald door het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013, goed omdat het in tegenspraak is met het Decreet Lokaal Bestuur. Zowel de gemeenteraad als de districtsraden zijn bevoegd om voor hun eigen bevoegdheden de organisatie van hun adviesraden te bepalen.

Op 20 december 2021 keurde de gemeenteraad de opheffing van het bestaande werkkader voor de adviesraden goed en nam de gemeenteraad kennis van de nieuwe krachtlijnen voor het organiseren van inspraak voor de domeinen cultuur, sport en jeugd. Deze krachtlijnen stellen dat de stad voor elk van de beleidsdomeinen rechtstreeks inspraak kan organiseren, van de professionele en niet-professionele sector, alsook rechtstreeks van gebruikers. Op 30 mei 2022 duidde de gemeenteraad het Antwerps Kunstenoverleg aan als formele gesprekspartner voor de professionele kunstensector en Fameus voor de niet-professionele kunstensector.

De samenwerkingovereenkomst tussen het Antwerps Kunstenoverleg en stad in functie van haar rol als structurele gesprekspartner voor de professionele kunsten werd op 24 april 2023 door de gemeenteraad goedgekeurd.

De bestuursraad van AKO functioneert tot de verkiezing van de leden van de advieswerkgroep tijdelijk als formeel adviesorgaan. Per advies op vraag van de stad of van het kunstenveld worden er experts uit het brede kunstenveld betrokken. Lees hier de samenwerkingsovereenkomst die de stad met AKO afsloot.
Meer nieuws

Algemene Vergadering AKO

Algemene Vergadering AKO

In het verlengde van het Groot Onderhoud van 26 juni plannen we op 28 september een nieuw overleg. Van harte welkom van 15u tot 17u in hetpaleis.

Groot Onderhoud verslag

Groot Onderhoud verslag

Op maandag 26 juni organiseerde het Antwerps Kunstenoverleg in muziekcentrum TRIX het Groot Onderhoud. Samen met 33 organisaties uit het Antwerpse kunstenveld verdiepten we ons in de definiëring van een wendbare strategie voor AKO, gebaseerd op de blauwdruk die de bestuursraad had uitgewerkt.

Fonds Nieuwe Makers

Fonds Nieuwe Makers

Maandag 26 juni keurde de gemeenteraad het Fonds Nieuwe Makers goed. Het fonds biedt kansen voor professionele kunstenaars die zich nog niet of maar beperkt als maker heeft gemanifesteerd binnen het Antwerpse of Vlaamse kunstenlandschap. Vanaf 1 september kan op deze nieuwe subsidielijn ingediend worden voor projecten die ten vroegste op 1 februari 2024 starten.

Groot Onderhoud

Groot Onderhoud

Het AKO-bestuur werkte de voorbije maanden aan een nieuwe en heldere toekomstvisie en structuur voor AKO op lange termijn. Op 26 juni presenteren we een eerste blauwdruk en willen we met jullie hierover in overleg gaan. Welkom in TRIX vanaf 9u.

AKO is vertrouwen in kabinet cultuur kwijt

Na herhaaldelijk aandringen tot overleg met het Antwerpse kabinet cultuur en de aanstootgevende uitspraken van de schepen de voorbije weken in de media, is het vertrouwen van het Antwerpse kunstenveld in het kabinet cultuur volledig zoek. Een gesprek met het college van Burgemeester en Schepen over het Antwerps cultuurbeleid en in het bijzonder de houding van het kabinet cultuur is voor AKO de enige uitweg uit deze impasse.

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

Maandag 24 oktober verzamelen de studenten uit de kunsthogescholen die actie voeren tegen het schrappen van de projectsubsidies, zich om 19u30 in de benedenhal van het Antwerpse stadhuis. Daar vindt op dat uur de maandelijkse gemeenteraad plaats. AKO roept op om hen te steunen en ook aanwezig te zijn.

Schrappen stedelijke projectmiddelen

AKO ging vandaag in gesprek met het Antwerpse kabinet cultuur over het on hold zetten van de beslissing om de stedelijke projectsubsidies voor professionele kunstenaars en kunstorganisaties te schrappen.

AKO is verontwaardigd

AKO is verontwaardig omdat het stadsbestuur de stedelijke projectsubsidies in zijn geheel voor de volgende drie jaren schrapt. Dit was nooit onderwerp van enig gesprek. Het is pijnlijk om vast te stellen dat we hierin als adviesorgaan niet werden gehoord.

Spreken met één stem (SOTA)

Spreken met één stem (SOTA)

Beleidsmakers hebben graag dat de kunstensector met één stem spreekt om advies te geven. Maar hoe doe je dat, meerstemmig zijn en toch heldere voorstellen doen? State of Arts organiseert dinsdag 25 oktober om 18u een open gesprek in Monty.

The Gap (SOTA)

The Gap (SOTA)

Een nieuwe peer group van Antwerpse kunststudenten en jonge kunstenaars - THE GAP (SOTA, State of The Arts)- koppelt geïnteresseerde instromende makers tijdens Love at first Sight aan persoonlijke ‘mentoren’. Wie stapt met wie buiten?

Het Theaterfestival 2022

Het Theaterfestival 2022

Van 8 t/m 18 september richt Het Theaterfestival tien dagen lang de schijnwerpers op het unieke Vlaamse theaterlandschap in haar volle glorie. Het Theaterfestival vindt dit jaar plaats in Gent.

Verbeelding werkt!

Verbeelding werkt!

Kunstenaars en kunstorganisaties vragen de Vlaamse regering om het cultuurbudget op te trekken. Onderteken hier hun open brief.