Fonds Nieuwe Makers

Fonds Nieuwe Makers

Fiëbre/Mestizo Arts Platform/WIPCOOP_Alex Akuete_Connect with your demons_© Victoriano Moreno
In november 2022 werd het bestaande stedelijke Reglement Kunstprojecten, door het schrappen van de in het bestuursakkoord 2020-2025 voorziene middelen voor projectsubsidies, opgeheven. Om voor nieuwe makers kansen te creëren, ontwikkelde de stad in overleg met een aantal actoren uit het Antwerpse kunstenveld en kunstonderwijs en na een verkennend gesprek van het Antwerpse Kunstenoverleg met het Kabinet Cultuur op 28 april 2023, de nieuwe subsidielijn Fonds Nieuwe Makers. De stad voorziet voor het fonds in de meerjarenbegroting 2024 en 2025 jaarlijks 200.000€. 

In zijn functie als adviesorgaan gaf AKO na 3 meetings tussen stad en kunstenveld waarop feedback op het reglement gegeven kon worden, in een versnelde procedure advies op deze nieuwe subsidielijn. Het reglement Fonds Nieuwe Makers, het advies van AKO en het antwoord van de stad op AKO's advies lees je hier. Op maandag 26 juni keurde de gemeenteraad het nieuwe reglement goed.

Het Fonds Nieuwe Makers biedt kansen voor een specifieke groep van makers ; de startende professionele kunstenaar die zich nog niet of maar beperkt als maker heeft gemanifesteerd binnen het Antwerpse of Vlaamse kunstenlandschap. Het project en de nieuwe maker worden begeleid door één professionele Antwerpse cultuurorganisatie of een samenwerkingsverband tussen meerdere professionele cultuurorganisaties. De professionele cultuurorganisatie maakt deel uit van de adviescommissie die de ingediende projecten beoordeelt. De nieuwe maker krijgt de kans om het project te pitchen bij de adviescommissie. Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden, bedraagt 20.000€. 

Met ingang van 1 september kunnen makers in samenwerking met een cultuurorganisatie een aanvraag indienen voor projecten die ten vroegste starten op 1 februari 2024. De uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen is 31 oktober 2023.

-> DINSDAG 5 SEPTEMBER organiseert de stad van 16u tot 20u in de Zomerfabriek een informatie- en netwerkmoment waarop het nieuwe reglement wordt toegelicht en er gelegenheid is voor makers en Antwerpse cultuurorganisaties om elkaar te ontmoeten. 

-> MAANDAG 27 NOVEMBER vindt de jurering van de projectaanvragen plaats. De nieuwe maker krijgt op dit moment de gelegenheid om zijn project te pitchen aan de adviescommissie. De adviescommissie krijgt hierna tijd om vragen te stellen. Aansluitend volgt de jurering. Locatie en timing nog niet gekend. 
Meer nieuws

Memorandum 2024 AKO

Memorandum 2024 AKO

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024 in het vooruitzicht schreef het Antwerps Kunstenoverleg onder de titel 'Er is meer nood aan AI' een memorandum met aanbevelingen naar het nieuwe college van burgemeester en schepenen. Lees het hier.

Algemene Vergadering AKO

Algemene Vergadering AKO

Maandag 24 juni organiseert het Antwerps Kunstenoverleg van 15u tot 17u zijn algemene vergadering op de site van Stormkop. Vanaf 18u geeft de stad meer toelichting bij de subsidielijn Fonds Nieuwe Makers en is er aansluitend bij een drankje en hapje gelegenheid tot netwerken.

Statement grensoverschrijdend gedrag

Dit weekend deelde theatermaker Julie Cafmeyer een openhartige tekst over haar ervaring met een huis in het hart van het Antwerpse kunstleven. Deze tekst, LIFE IS BUT A DREAM, maakte een diepe indruk op de bestuursraad van AKO. De getuigenis benadrukt nogmaals het belang van het erkennen van de impact van ons gedrag op anderen.

505 Concerten voor menselijkheid

505 Concerten voor menselijkheid

AKO steunt 505, een muziekevenement op zondag 5 mei 2024 in Antwerpen. De concerten zijn een initiatief van een grote groep geëngageerde burgers, gesteund door artiesten, de cultuur- en eventsector, het middenveld, organisaties en bedrijven. En allemaal willen we één ding: leven in een menselijke samenleving.

Artistieke Autonomie

Artistieke Autonomie

AKO steunt het standpunt van het Overleg Kunsten over het belang van artistieke autonomie naar aanleiding van een aantal recente incidenten waarbij politici zich mengden in standpunten van de Vlaamse kunstensector.

Open call concertkansen voor nieuw talent

Open call concertkansen voor nieuw talent

Stad Antwerpen lanceert een open oproep voor organisaties die kleinschalige concerten programmeren en het scouten van nieuw muzikaal talent als een uitdaging zien. Met dit initiatief wil de stad opkomende Antwerpse muzikanten en bands extra concertkansen bieden op professionele podia in Antwerpen.

Wat adviseer jij het nieuwe stadsbestuur?

Wat adviseer jij het nieuwe stadsbestuur?

2024 is een verkiezingsjaar. Ook Antwerpen bereidt zich voor op een nieuw lokaal bestuur. In zijn rol als formeel adviesorgaan schrijft het Antwerps Kunstenoverleg een memorandum met aanbevelingen die we willen meegeven naar de toekomstige bestuurders. AKO wil je hier graag bij betrekken.

Groot Onderhoud verslag

Groot Onderhoud verslag

Op maandag 26 juni organiseerde het Antwerps Kunstenoverleg in muziekcentrum TRIX het Groot Onderhoud. Samen met 33 organisaties uit het Antwerpse kunstenveld verdiepten we ons in de definiëring van een wendbare strategie voor AKO, gebaseerd op de blauwdruk die de bestuursraad had uitgewerkt.

Groot Onderhoud

Groot Onderhoud

Het AKO-bestuur werkte de voorbije maanden aan een nieuwe en heldere toekomstvisie en structuur voor AKO op lange termijn. Op 26 juni presenteren we een eerste blauwdruk en willen we met jullie hierover in overleg gaan. Welkom in TRIX vanaf 9u.

AKO formeel adviesorgaan

AKO formeel adviesorgaan

De gemeenteraad van 24 april keurde de overeenkomst van de stad met AKO waarin AKO vanaf 1 mei formeel adviesorgaan voor de professionele kunsten in Antwerpen wordt, goed.

AKO is vertrouwen in kabinet cultuur kwijt

Na herhaaldelijk aandringen tot overleg met het Antwerpse kabinet cultuur en de aanstootgevende uitspraken van de schepen de voorbije weken in de media, is het vertrouwen van het Antwerpse kunstenveld in het kabinet cultuur volledig zoek. Een gesprek met het college van Burgemeester en Schepen over het Antwerps cultuurbeleid en in het bijzonder de houding van het kabinet cultuur is voor AKO de enige uitweg uit deze impasse.

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

Maandag 24 oktober verzamelen de studenten uit de kunsthogescholen die actie voeren tegen het schrappen van de projectsubsidies, zich om 19u30 in de benedenhal van het Antwerpse stadhuis. Daar vindt op dat uur de maandelijkse gemeenteraad plaats. AKO roept op om hen te steunen en ook aanwezig te zijn.

Schrappen stedelijke projectmiddelen

AKO ging vandaag in gesprek met het Antwerpse kabinet cultuur over het on hold zetten van de beslissing om de stedelijke projectsubsidies voor professionele kunstenaars en kunstorganisaties te schrappen.

AKO is verontwaardigd

AKO is verontwaardig omdat het stadsbestuur de stedelijke projectsubsidies in zijn geheel voor de volgende drie jaren schrapt. Dit was nooit onderwerp van enig gesprek. Het is pijnlijk om vast te stellen dat we hierin als adviesorgaan niet werden gehoord.

Spreken met één stem (SOTA)

Spreken met één stem (SOTA)

Beleidsmakers hebben graag dat de kunstensector met één stem spreekt om advies te geven. Maar hoe doe je dat, meerstemmig zijn en toch heldere voorstellen doen? State of Arts organiseert dinsdag 25 oktober om 18u een open gesprek in Monty.

The Gap (SOTA)

The Gap (SOTA)

Een nieuwe peer group van Antwerpse kunststudenten en jonge kunstenaars - THE GAP (SOTA, State of The Arts)- koppelt geïnteresseerde instromende makers tijdens Love at first Sight aan persoonlijke ‘mentoren’. Wie stapt met wie buiten?

Het Theaterfestival 2022

Het Theaterfestival 2022

Van 8 t/m 18 september richt Het Theaterfestival tien dagen lang de schijnwerpers op het unieke Vlaamse theaterlandschap in haar volle glorie. Het Theaterfestival vindt dit jaar plaats in Gent.

Verbeelding werkt!

Verbeelding werkt!

Kunstenaars en kunstorganisaties vragen de Vlaamse regering om het cultuurbudget op te trekken. Onderteken hier hun open brief.