Groot Onderhoud verslag

Groot Onderhoud verslag

De opeenvolgende crisissen sinds de pandemie deden het Antwerpse kunstenveld en AKO einde 2022 naar adem happen. AKO probeerde in de turbulentie overeind te blijven, maar botste op grenzen. In de zomer van 2022 werd de overkoepelende Cultuurraad van Antwerpen opgeheven en duidde de Antwerpse gemeenteraad AKO aan als formeel adviesorgaan voor de professionele kunsten in Antwerpen. Dit luidde het begin in van een belangrijke transitie binnen het Antwerps Kunstenoverleg. Samen met Maarten Soete en An Van den Bergh schreef de bestuursraad in het voorjaar van 2023 aan de blauwdruk van een nieuw AKO. Op 26 juni jl hielden we samen met 33 Antwerpse kunstorganisaties en kunstenaars in TRIX deze blauwdruk tegen het licht.

We startten de voormiddag met koffie en een bad inclusieve overlegcultuur. An Van den Bergh crëëerde op basis van de methoologie van Deep Domocracy een veilige context waarin alle aanwezigen uitgenodigd werden om hun ervaring met het AKO-netwerk te delen. Hoe toegankelijk, zichtbaar en divers is AKO? Ook al is AKO op 10 jaar tijd geëvolueerd, op vlak van aanpak is er nog groeipotentieel. De tijd is rijp om vanuit een breder perspectief te kijken naar de verschillende rollen van AKO.

Onder de enthousiaste leiding van procesbegeleider Maarten Soete werden in groep en plenair de deep purpose, het strategische kader en de kernwaarden van AKO uitgekristalliseerd. In de namiddagsessie bouwden we in groep verder aan de architectuur van het Antwerps Kunstenoverleg. AKO beschouwen we als een 3-kamerhuis waarin de bestaande rollen uitgewerkt worden:
-> als formeel adviesorgaan/-adviseur van de stad
-> als reflectienetwerk- en overlegstructuur
-> een emanciperende maatschappelijke rol
Een set van zgn huisregels formuleren voor de zgn blauw kamer of deze van AKO als adviesorgaan, leek al snel makkelijker dan deze voor de zgn groene en oranje kamer. Hoe interageren ze met elkaar, is eveneens een vraag die nog verder denkwerk vergt en aan de praktijk afgetoetst zal moeten worden.

De namiddag werd afgesloten met de formele verplichtingen van AKO als vzw. De aanwezigen keurden met meerderheid de jaarrekening en -begroting goed en verwelkomden 6 nieuwe kunstorganisaties: het literair productiehuis, Vonk&Zonen, het klassieke muziek ensemble met focus op Vlaams repertoire, Terra Nova Collective, de community voor muziekliefhebbers, muzikanten en lokaal talent, Djingel Djangel/Foenkel, het multidisciplinair gezelschap, Hanafabuki, de plek voor hedendaagse kunst, Out of Sight, en Zomer Van Antwerpen.

Dank aan TRIX voor hun gastvrijheid, de heerlijke lunch, het taartmoment en de geopende bar om de dag af te sluiten!

Een visueel verslag van de verzamelde inzichten, ideeën en beslissingen van die dag en de diverse werkvormen om elke stem te horen, vind je hier.
Meer nieuws

Algemene Vergadering AKO

Algemene Vergadering AKO

Maandag 24 juni organiseert het Antwerps Kunstenoverleg van 15u tot 17u zijn algemene vergadering op de site van Stormkop. Vanaf 18u geeft de stad meer toelichting bij de subsidielijn Fonds Nieuwe Makers en is er aansluitend bij een drankje en hapje gelegenheid tot netwerken.

Statement grensoverschrijdend gedrag

Dit weekend deelde theatermaker Julie Cafmeyer een openhartige tekst over haar ervaring met een huis in het hart van het Antwerpse kunstleven. Deze tekst, LIFE IS BUT A DREAM, maakte een diepe indruk op de bestuursraad van AKO. De getuigenis benadrukt nogmaals het belang van het erkennen van de impact van ons gedrag op anderen.

505 Concerten voor menselijkheid

505 Concerten voor menselijkheid

AKO steunt 505, een muziekevenement op zondag 5 mei 2024 in Antwerpen. De concerten zijn een initiatief van een grote groep geëngageerde burgers, gesteund door artiesten, de cultuur- en eventsector, het middenveld, organisaties en bedrijven. En allemaal willen we één ding: leven in een menselijke samenleving.

Artistieke Autonomie

Artistieke Autonomie

AKO steunt het standpunt van het Overleg Kunsten over het belang van artistieke autonomie naar aanleiding van een aantal recente incidenten waarbij politici zich mengden in standpunten van de Vlaamse kunstensector.

Open call concertkansen voor nieuw talent

Open call concertkansen voor nieuw talent

Stad Antwerpen lanceert een open oproep voor organisaties die kleinschalige concerten programmeren en het scouten van nieuw muzikaal talent als een uitdaging zien. Met dit initiatief wil de stad opkomende Antwerpse muzikanten en bands extra concertkansen bieden op professionele podia in Antwerpen.

Wat adviseer jij het nieuwe stadsbestuur?

Wat adviseer jij het nieuwe stadsbestuur?

2024 is een verkiezingsjaar. Ook Antwerpen bereidt zich voor op een nieuw lokaal bestuur. In zijn rol als formeel adviesorgaan schrijft het Antwerps Kunstenoverleg een memorandum met aanbevelingen die we willen meegeven naar de toekomstige bestuurders. AKO wil je hier graag bij betrekken.

Fonds Nieuwe Makers

Fonds Nieuwe Makers

Maandag 26 juni keurde de gemeenteraad het Fonds Nieuwe Makers goed. Het fonds biedt kansen voor professionele kunstenaars die zich nog niet of maar beperkt als maker heeft gemanifesteerd binnen het Antwerpse of Vlaamse kunstenlandschap. Vanaf 1 september kan op deze nieuwe subsidielijn ingediend worden voor projecten die ten vroegste op 1 februari 2024 starten.

Groot Onderhoud

Groot Onderhoud

Het AKO-bestuur werkte de voorbije maanden aan een nieuwe en heldere toekomstvisie en structuur voor AKO op lange termijn. Op 26 juni presenteren we een eerste blauwdruk en willen we met jullie hierover in overleg gaan. Welkom in TRIX vanaf 9u.

AKO formeel adviesorgaan

AKO formeel adviesorgaan

De gemeenteraad van 24 april keurde de overeenkomst van de stad met AKO waarin AKO vanaf 1 mei formeel adviesorgaan voor de professionele kunsten in Antwerpen wordt, goed.

AKO is vertrouwen in kabinet cultuur kwijt

Na herhaaldelijk aandringen tot overleg met het Antwerpse kabinet cultuur en de aanstootgevende uitspraken van de schepen de voorbije weken in de media, is het vertrouwen van het Antwerpse kunstenveld in het kabinet cultuur volledig zoek. Een gesprek met het college van Burgemeester en Schepen over het Antwerps cultuurbeleid en in het bijzonder de houding van het kabinet cultuur is voor AKO de enige uitweg uit deze impasse.

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

AKO steunt het protest van de kunsthogeschoolstudenten

Maandag 24 oktober verzamelen de studenten uit de kunsthogescholen die actie voeren tegen het schrappen van de projectsubsidies, zich om 19u30 in de benedenhal van het Antwerpse stadhuis. Daar vindt op dat uur de maandelijkse gemeenteraad plaats. AKO roept op om hen te steunen en ook aanwezig te zijn.

Schrappen stedelijke projectmiddelen

AKO ging vandaag in gesprek met het Antwerpse kabinet cultuur over het on hold zetten van de beslissing om de stedelijke projectsubsidies voor professionele kunstenaars en kunstorganisaties te schrappen.

AKO is verontwaardigd

AKO is verontwaardig omdat het stadsbestuur de stedelijke projectsubsidies in zijn geheel voor de volgende drie jaren schrapt. Dit was nooit onderwerp van enig gesprek. Het is pijnlijk om vast te stellen dat we hierin als adviesorgaan niet werden gehoord.

Spreken met één stem (SOTA)

Spreken met één stem (SOTA)

Beleidsmakers hebben graag dat de kunstensector met één stem spreekt om advies te geven. Maar hoe doe je dat, meerstemmig zijn en toch heldere voorstellen doen? State of Arts organiseert dinsdag 25 oktober om 18u een open gesprek in Monty.

The Gap (SOTA)

The Gap (SOTA)

Een nieuwe peer group van Antwerpse kunststudenten en jonge kunstenaars - THE GAP (SOTA, State of The Arts)- koppelt geïnteresseerde instromende makers tijdens Love at first Sight aan persoonlijke ‘mentoren’. Wie stapt met wie buiten?

Het Theaterfestival 2022

Het Theaterfestival 2022

Van 8 t/m 18 september richt Het Theaterfestival tien dagen lang de schijnwerpers op het unieke Vlaamse theaterlandschap in haar volle glorie. Het Theaterfestival vindt dit jaar plaats in Gent.

Verbeelding werkt!

Verbeelding werkt!

Kunstenaars en kunstorganisaties vragen de Vlaamse regering om het cultuurbudget op te trekken. Onderteken hier hun open brief.